Toimintasuunnitelma 2020


TAMPEREEN ELÄKELÄISET RY


TOIMINTASUUNNITELMA 2020


YLEISTÄ
Eläkeläiset ry päivittää ”Oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen”
–ohjelmansa vastaamaan nykyhetken toimintaympäristöä. Ohjaavia
arvoja ovat edelleen ihmisarvo, tasa-arvo ja solidaarisuus, joka
ulottuu yli sukupolvien. Järjestö nojaa edelleen edunvalvonnassaan
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja heikoimpia kohtaan osoitettavan
solidaarisuuden arvoihin. Käsittelemme yhdistyksessä uudistettua
asiakirjaa ja teemme tunnetuksi Ikäystävälliseen Suomeen
-tavoiteohjelmaa.

Eläkeläisten edunvalvontaan puutumme yhdistyksenä ja vanhusneuvoston kautta.

Kannatamme valtakunnallisen vanhusasiain valtuutetun viran (?)
perustamista.

Taloudellisten vaikeuksien jälkeen on kyselyjen mukaan yksinäisyys iäkkäiden
ihmisten suurin ongelma. Yhdistyksemme järjestää säännöllistä
virkistys- ja harrastustoimintaa jäsenilleen ja eläkeläisille
yleensä. Yhdistys toimii yhdyslenkkinä esimerkiksi tuettujen lomien
hakemisessa.


JOHTOKUNTA

Yhdistyksen
syyskokous valitsee sääntöjen mukaisesti yhdistykselle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä lisäksi 1 – 12
varsinaista ja 1 – 5 varajäsentä. Johtokunta kokoontuu yleensä
joka kuukauden viimeisenä maanantaina paitsi kesä- ja heinäkuussa
vain asioiden niin vaatiessa.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksessä oli vuoden 2019 lopussa noin 400 jäsentä. Osallistumme

Eläkeläiset ry:n jäsenkampanjaan. Järjestön jäsenmaksu on vuonna 2020 18 €, josta yhdistykselle tulee 4,50 €. Jäsenmaksut voi maksaa joko käteisenä tai pankkisiirtona. Jäsenhankintaa tehdään erilaisissa sopivissa tilaisuuksissa.

YLEISKOKOUKSET

Yleisiä jäsenkokouksia ovat sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Toimistolla on päivystys perjantaisin klo 10 – 12 kesäkuukausia lukuunottamatta.

KUUKAUSITAPAAMISET

Kaikille avoimet kuukausitapaamiset ovat joka kuukauden toisena maanantaina Tapiolassa lukuun ottamatta kesä-, heinä- ja elokuuta. Oman jäsenistön
kesken vietämme toukokuussa äitienpäiväjuhlaa ja joulukuussa
joulujuhlaa. Kutsumme kerran kevät- ja syyskaudella vieraita muista
yhdistyksistä. Muissa kuukausitapaamisissa ohjelma on entistä
asiapitoisempaa, esim. eläkeläisten asumisesta, unnallisesta terveydenhuollosta, tutkija- ja kirjailijavierailuja, tuote-esittelyjä jne. Jokaisessa tilaisuudessa on myös harrastusryhmien ohjelmaa. Jäsenten toivomuksia hjelmasta tiedustellaan.

Kuukausitapaamisissa on laatikko, johon jäsenet voivat jättää yhdistyksen toimintaan liittyviä toivomuksiaan, ehdotuksiaan, huomautuksiaan jne.

Kuukausitapaamisten yhteydessä on mahdollisuus kohtuuhintaiseen ruokailuun ja kahvitteluun.

KERHO- ja OPINTOTOIMINTA

Vertaisohjaajien vetämät harrastuskerhot ovat osallistujille maksuttomia. Mikäli
kerhossa on ulkopuolinen ohjaaja, kerhon osallistujat maksavat
johtokunnan harkinnan mukaisen kerhomaksun. Yhdistys lähettää
tarpeen mukaan vertaisohjaajia keskusjärjestön ja Tampereen
kaupungin kursseille.

Jäsenistön esitykset uusista kerhoista ovat erittäin tervetulleita.

Kerhoja on mahdollista esitellä palvelukeskuksissa ja kauppakeskusten
yhteydessä olevilla lähitoreilla. Tällaisia tilaisuuksia järjestetään edelleen.

Harrastusryhmät

Kuoro Taipumattomat keskiviikkoisin klo 10 – 13 Tapiolassa. Samanaikaisesti
harjoittelevat naisten lauluryhmä Lyylit ja miesten lauluryhmä Tervaskannot

Salonkitanssi Taipuisat kolmena maanantaina kuukaudessa klo 11 – 13 Tapiolassa

Senioritanssi Tahdikkaat torstaisin klo 11 – 13 Tapiolassa

Voimistelu (ainakin toistaiseksi naiset ja miehet yhdessä) tiistaisin klo 10 – 11
Ratinassa, Sali 1

Askartelu tiistaisin klo 10 – 12 toimistolla

Helmityöt joka toisena tiistaina klo 12 – 14 toimistolla

Jooga torstaisin klo 14 – 15 Ylävitosessa, Näsilinnankatu 22 A

Boccia keskiviikkoisin klo 11 – 13 Ratinassa, Sali 4, kesäaikana
Sorsapuiston kenttä

Sketsiryhmä erikseen sovittuina aikoina

Muisti- ja tarinakerho Muistari joka toinen tiistai toimistolla

Moku-monikulttuurisuusryhmä 4 – 5 kertaa vuodessa

Harrastusryhmät toimivat samalla omalla alallaan opintokerhoina. Kerhojen ohjaajat, johtokunnan jäsenet ja eri toimintojen vastaavat vanhusneuvosto, monikulttuurisuus jne.) yhdyshenkilöt osallistuvat Eläkeläiset ry:n kursseille.

MATKAILUTOIMINTA

Järjestämme matkan Syystärräyksiin 2020 ja valmistaudumme osallistumaan vuoden 2021 kesäkuussa kulttuuri- ja retkeilypäiville.

Vierailemme toisten eläkeläisyhdistysten tilaisuuksissa ja mielenkiintoisissa kohteissa kotimaassa ja ulkomailla. Elokuussa teemme sokkoretken
mielenkiintoiseen, yllättävään paikkaan.

Matkailutoiminnan aiheuttamat kulut katetaan yleensä osallistumismaksuilla.

Yhdistyksellä on matkavastaava.

MONIKULTTUURISUUS-TOIMINTA

Maahanmuuttajien kotouttamiseksi tarkoitettu Eläkeläiset ry:n hanke jatkuu ja
monipuolistuu. Valitsemme monikulttuurisuustoiminnalle yhdyshenkilön
ja työryhmän ja jatkamme Eläkeläiset ry:n monikulttuurisuuskoulutuksessa. Olemme valmiit laajentamaan alkanutta yhteistoimintaa Setlementtiyhdisityksen Naistarin kanssa ja pyrimme jatkamaan suomen kielellä keskusteluja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kanssa.
Otamme yhteyksiä muihin alueella toimiviin
maahanmuuttajayhdistyksiin. Kutsumme ikääntyineitä maahanmuuttajia
viihteellisiin kuukausitapaamisiin ja yhteiseen ulkoilupäivään.

DIGI-KOULUTUS

Järjestämme tarpeen mukaan digi-koulutusta.

LAULAJAISET
TAMPEREELLA

Huhtikuun
kuukausitapaamiseen kutsumme eri yhdistysten kuoroja elvyttämään
työväenlauluperinnettä.

KUNTO-
JA TERVEYSLIIKUNTA

Kävelemme yhdessä lyhyempiä ja pidempiä lenkkejä.

Jaamme jäsenille
Eläkeläiset ry:n kuntokortteja.

TEATTERISSAKÄYNTI

Järjestämme yhteisen teatterissa käynnin ja teemme teatteriretken Tampereen
ulkopuolelle sekä talvella että mahdollisesti kesällä. Esityksistä voimme järjestää jälkeenpäin pienen palautekeskustelun.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys kertoo Eläkeläinen-lehdessä toiminnastaan ja innostaa jäseniä
kirjoittamaan lehteen.

Ilmoitamme kokouksista ja muusta toiminnasta Aamulehden ja Kansan Uutisten
menopalsstoilla sekä yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivulla.

Valitsemme yhdistykselle tiedotusvastaavan.

ELÄKELÄISET RY JA PIRKANMAAN ALUEJÄRJESTÖ RY

Yhdistyksemme toimii aktiivisesti Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan Aluejärjestössä.

Syyskokous valitsee yhdistyksen edustajat aluetoimikuntaan ja aluejärjestön
kevätkokoukseen, kevätkokous valitsee edustajat aluejärjestön
syyskokoukseen.

Osallistumme keskusjärjestön ja aluejärjestön järjestämiin koulutuksiin,
tilaisuuksiin ja retkiin. Eläkeläiset ry:n Aluekierros on
Pirkanmaalla 21.1 .2020.

Teemme aloitteita 25. – 26.5.2020 kokoontuvalle valtuustolle.

YHTEISTOIMINTA

Yhdistyksemme on mukana Tampereen kaupungin Elonpolkuja-verkostossa ja kaupungin eläkeläisille suunnatuissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Edustajamme osallistuvat vanhusneuvoston ja eläkeläisvaltuuston
toimintaan.

Jatkamme 3-Ely:n toimintaa yhdessä Eläkkeensaajien Tampereen Yhdistys ry:n ja Tampereen Kansalliset Eläkeläiset ry:n kanssa, esimerkiksi
joululaulujen laulajaiset.

TALOUS

Merkittävä osuus yhd styksemme rahoituksesta tulee toivottavasti edelleen Tampereen kaupungin toiminta-avustuksena. Osa kaupungin avustuksesta palautuu sille esim. liikuntaryhmien tilavuokrina. Muu tulojen hankinta
muodostuu jäsenmaksuista, arpajais- ja askartelutuotteiden sekä
kuukausitapaamisten ruoka- ja kahvinmyyntituloista. Olemme pitäneet
harrastusryhmät osallistujille maksuttomina ja toivomme sen edelleen
olevan mahdollista.

Johtokunta seuraa säännöllisesti talousarvion toteutumista.

TAMPEREEN ELÄKELÄISET RY


Syyskokous
21.11.2019